↑ Terug naar Behandeling

Pagina afdrukken

Chinese en westerse kruiden

Chinese kruiden geneeskunde is een zeer complexe, subtiele vorm van  medicatie. Bij mensen is deze door meer dan 4000  jaar relatief goed gedocumenteerde  traditie tot stand gekomen. Bij honden en katten is inmiddels in toenemende mate aandacht voor deze  elegante manier van het behandelen. Ook bij paarden is het in opkomst. De meeste ervaring is er met chronische klachten. Het is echter bij uitstek geschikt om al in een vroeger stadium van het ziekteproces bij te sturen en de algehele gezondheid van de hond of kat te verbeteren.
Meestal combineer ik Acupunctuur met Chinese kruiden, niet alleen omdat de 2 naadloos op elkaar aansluiten maar ook omdat de reactie op Acupunctuur soms helpt de juiste formule voor de patient te vinden.

Indicatiegebieden voor Chinese kruiden zijn bijvoorbeeld:

 • Chronische huidproblemen
 • Degeneratieve veranderingen aan de wervelkolom zoals spondylose en arthrose of aan de ledematen zoals heupen, knieen, ellebogen schouders en teentjes
 • Oor- en oogonsteking of beschadinging zoals KCS
 • Acuut en chronisch nierfalen
 • Leverontsteking, -beschadiging
 • Acute en chronische darmklachten
 • Acute en chronische blaasontstekingen
 • Hart- en circulatieproblemen
 • Endocriene aandoeningen zoals Cushing’s, Addison’s en Hypo-/Hyperthyreoidie en Diabetes Type I en II
 • Gedragsproblemen zoals (angst)aggressie, niet alleen kunnen zijn, angstig zijn, rusteloos zijn ’s nachts. Hierbij is vaak wel belangrijk dat een gedragsdeskundige erbij betrokken is
 • Tumoren bij honden en katten is een belangrijk indicatiegebied.

Het doel van behandelen van dieren met tumoren kan al naar gelang de situatie varieren van het verbeteren van de algehele gezondheidstoestand, verminderen van pijn, verminderen van bijwerkingen en verhogen van de effectiviteit van eventuele bestraling en chemotherapie. Het verkleinen van het gezwel kan een operatie betere kans  van slagen geven.  Het voorkomen/vertragen van recidieven en metastastasen is het doel van het stimuleren van de cellulaire immuniteit met Chinese kruiden.  Een inwendig milieu creeeren dat ongunstig is voor verdere tumorgroei is vaak mogelijk door een aantal maatregelen te combineren. De levenskwaliteit van hond of kat verbeteren is en blijft prioriteit.

Per individu verschilt wat haalbaar is en dit is vooral afhankelijk van de aard en soort van de tumor.

Combinatie met reguliere Diergeneeskunde en Dietiek
Reguliere behandeling en Chinese kruiden zijn uitstekend te combineren dus u hoeft niet te kiezen tussen het een of het ander. Uiteraard is gedegen reguliere diagnostiek zeer belangrijk bij het behandelen en monitoren van bovengenoemde aandoeningen.
TCM vervangt deze niet maar voegt er wat extra aan toe: de TCM diagnose die precies beschrijft wat er mis gaat bij uw dier, niet de ziekte  zoals die in het algemeen beschreven wordt, maar de situatie bij uw dier met zijn eigen specifieke dysregulatie. Het correct inzetten van Chinese kruiden maakt reguliere medicatie niet altijd overbodig en uw huisdier krijgt er ook niet het eeuwige leven door, maar het algemene welbevinden van uw huisdier en de algehele gezondheid verbeteren er wel door.
Voeding is vaak een machtig middel om een bepaalde dysbalans bij te sturen. Een gerichte verandering van het voedinspatroon kan vaak op de langere termijn het inzetten van chinese kruiden tot een minimum beperken bij vergevorderde problemen. Bij dieren die in een vroeger stadium behandeld worden zijn Chinese kruiden meestal maar tijdelijk nodig. Zo’n voedingsverandering probeer ik altijd praktisch te houden, ik begrijp ook wel dat niet iedereen in de gelegenheid is iedere dag een maaltijd voor zijn hondje te koken!

 

Chinese en Westerse kruiden bij paarden

Bij paarden worden vaak in acute of situaties of bij forse pathologie Chinese kruiden ingezet, omdat deze sterker en sneller werken dan Westerse. Voor minder acute problemen worden meestal Westerse kruidencombinaties gebruikt omdat deze aanzienlijk goedkoper zijn en voor chronische situaties uitstekend geschikt. Er is een klein aantal vaste combinaties, bv voor maagproblemen en voor aandoeningen van het beweginsapparaat bij oudere paarden of chronische klachten. Meestal wordt echter een combinatie magistraal bereid die voor het desbetreffende paard het meest geschikt is. Een andere veel gevraagde indicatie is prestatieverbetering, verhogen van de mentale en fysieke belastbaarheid van het paard en het optimaliseren van het herstel bij (top)sportpaarden. Hierbij komt wel doping problematiek om de hoek kijken, daar wordt uiteraard rekening mee gehouden.

 

Veiligheid en kwaliteitseisen

Wij maken uitsluitend gebruik van granulaten die 5-10x geconcentreerd zijn vergeleken met ruwe kruiden. We doen dit omdat de kwaliteit van deze granulaten gegarandeerd is. Ze zijn van farmaceutische kwaliteit en gecertficeerd vrij van zware metalen, pesticiden en contaminanten. De westerse kruiden die wij gebruiken zijn indien verkrijgbaar van biologische teelt, en indien niet verkrijgbaar dan evengoed geschikt en bedoeld voor humane consumptie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://steffivanderlaarse.nl/behandeling/chinese-en-westerse-kruiden/