↑ Terug naar Behandeling

Pagina afdrukken

Laser therapie

Wat is lasertherapie

Dit is een behandelingmethode waarbij weefsels bestraald worden met laserlicht. Dit is geen gewoon licht, het is monochromatisch (één golflengte) en coherent licht (alle lichtgolven in dezelfde fase).

Dit is dus niet te vergelijken met LED licht, dat niet coherent is en niet monochromatisch maar wel een nauwe bandbreedte van golflengte heeft. LED licht bestaat in een bandbreedte van 400-700nm. LED licht penetreert maar enkele mm diep in weefsels.

Laser therapie wordt aangewend om de genezing te versnellen, de kwaliteit en elasticiteit van het herstellende weefsel te verbeteren, ontstekingsreacties te verminderen en pijn te bestrijden.

Laser therapie is een behandelmethode die op zichzelf kan staan of aanvullend gebruikt kan worden naast shockwave, PRP injecties of stamceltherapie. Met laserlicht kan spierweefsel, peesweefsel, ligamenten, bindweefsel, bot en huid behandeld worden. Het is daarom de geschikt om (top)sportpaarden en -honden te ondersteunen in hun dagelijkse training of na piekbelasting. De belastbaarheid verbetert en de herstelperiode na piekbelasting is korter.

Laser behandeling doet geen pijn en wordt door zowel paarden als honden uitstekend geaccepteerd.

 

Wanneer en wat kun je met een laser behandelen

De Spectravet laser die in onze praktijk gebruikt wordt is een 810 nm laser, met een vermogen van 250-2000 mW. Deze laser behoort tot de nieuwste generatie, GaAlAs lasers, de krachtigste lasers die er op dit moment zijn voor dit behandelingsgebied.

Van alle golflengtes dringt deze golflengte het diepst in het weefsel door, tot 4 cm indien de huid geschoren is en schoongemaakt. Het ontwerp van de laserkop is van groot belang bij het bereiken van dergelijke dieptes, evenals de plaatsing van de laserkop op de huid door de behandelaar. Scheren is overigens meestal niet nodig  in de praktijk.

De 810 nm golflengte is het meest geschikt voor de volgende indicaties:

 • Verstuiking van gewrichten  (geirriteerd gewrichtskapsel)
 • Overbelaste spieren, lokale spierpijn  na zware belasting
 • Wonden en schaafwonden
 • Bloeduitstortingen en kneuzingen
 • Letsels van de collateraalbanden (gewrichtsbanden)
 • Peesblessures acuut en chronisch
 • Acute en chronische ontstekingsreacties
 • Myofasciale triggerpoints dit is wat men kent als “spierknopen”
 • Drukgevoelige punten, al dan niet acupunctuurpunten
 • Acute en chronische pijn
 • Slecht helende fracturen en om de genezing van beenbreuken te verbeteren, hiervoor wordt ook wel een 904 nm golflengte gebruikt

 

Hoe werkt laser

Door de bestraling met het laserlicht treden er biochemische reacties op in de weefselcellen.

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, werkt de laser niet doordat het weefsel verwarmd wordt, althans deze thermische effecten zijn vaak minimaal en niet belangrijk voor de werking van de laser.

De absorptie van de fotonen (lichtdeeltjes) door cellen heeft een aantal biochemische effecten

 1. Lichtgevoelige moleculen zoals cytochromen en porfyrines absorberen het licht en gebruiken de energie voor chemische reacties. Cytochroom p450 bevindt zich in de mitochondrien, is de energiecentrale van de cel. Hier wordt ATP gevormd, hetgeen gebruikt wordt om de normale levensnoodzakelijke reacties in de cel door te laten gaan.
 2. Dosis afhankelijk ATP productie (ATP is de opslagvorm van energie in de cel), NO vrijstelling (in de cel blokkeert dit het cytochroom p450 doordat zuurstof er niet meer op kan binden) en de vorming van ROS (Reactive Oxygen Species) die belangrijk zijn in modulatie van ontstekingsreacties. Onder invloed van laserlicht wordt het NO verwijdert uit het mitochondrion waardoor ATP productiecapaciteit wordt hersteld.
 3. Bovengenoemde effecten resulteren in het aflezen van dna (gene transscription), verbeterde communicatie tussen cellen (intercellulaire communicatie) en verwijden van bloedvasten (vasodilatie)
 4. Vasodilatie verbeterd de doorbloeding, waardoor meer zuurstof toegevoerd wordt en meer macrofagen, neutrofielen en lymfocyten aangevoerd worden naar de plek van de laesie of de infectie. Hierdoor wordt het herstel van het weefsel versneld, het ingroeien van nieuwe bloedvaten bevorderd (neovascularisatie), en de celdeling nodig voor de genezing versneld. De verbeterde doorbloeding zorgt ook dat onstekingmediatoren (stoffen die ontsteking bevorderen of afremmen), ontstekings vocht, lymfe en celafval effectiever afgevoerd worden

Uniek voor bestraling met monochromatisch en coherent licht is echter nog een ander belangrijk fenomeen nl.  het verstrooingseffect (in het engels Speckle field genaamd).

Doordat het licht van dezelfde golflengte ongelijkmatig door het weefsel  opgenomen en weerkaatst wordt, onstaan er punten waar een hogere intensiteit aan laser licht is, en plekken waar wat lagere intensiteit is. Het weefsel wordt een soort “stippellveld” van punten die meer of juist minder licht geabsorbeerd hebben.

Er ontstaan dus gebiedjes met een groot onderling verschil in de hoeveelheid geabsorbeerd licht. Tussen  deze gebieden ontstaat een temperatuursverschil en een drukgradient over de celmembranen.  Hierdoor treedt een wash-out op in het weefsel van het vocht tussen de cellen doordat het sneller gaat stromen. Met dit intercellulair vocht worden o.a. ontstekingsmediatoren afgevoerd.

Dit effect treedt uitsluitend op bij bestraling met laserlicht en op een golflengte die door de cellen gebruikt kan worden voor alle bovengenoemde  effecten. Bij bestraling van weefsel met niet coherent en  polychromatisch licht treedt geen Speckle Field vorming op.

 

De verschillende fasen van genezing bij weke delen trauma en de ondersteunende rol van lasertherapie

Het genezings proces van bindweefsel gebeurt in 3 fasen. Onder bindweefsel wordt hier gebruikt in de ruime zin des woords, dus spierweefsel, peesweefsel, ligamenten, onderhuidsbindweefsel, bloedvaten etc.

De behandelfrequentie, de intensiteit, de totale dosis straling en de frequentie waarmee het laserlicht gepulseerd wordt, worden individueel aangepast aan de ernst en aard van de blessure en de de fase van het genezingsproces waarin deze zich bevindt.

De ontstekingsfase dag 1-5: dit is de acute fase van een blessure. Belangrijk is pijnbestrijding en het in de hand houden van de ontstekingsreactie. Deze moet niet helemaal onderdrukt worden om herstel wel erdoor in gang gezet wordt. De behandelfrequentie, de intensiteit, de totale dosis straling en de frequentie waarmee het laserlicht gepulseerd wordt worden individueel aangepast aan de ernst en aard van de blessure en de de fase van het genezingsproces waarin deze zich bevindt.

De proliferatiefase  dag 5-20: de cellen van beschadigd weefsel zijn gevoeliger voor laser bestraling dan gezonde weefsels. Het is belangrijk de weefsels in dit stadium van celdeling niet te sterk of te kort achter elkaar  te behandelen met laserlicht om een optimaal effect te verkrijgen. Overbehandeling of te hoge dosis kan leiden tot overstimulatie van cellen waardoor juist bio-inhibitie op kan treden volgens de Arndt-Schultz curve.

De remodeleringsfase dag 20-maanden na de blessure: in deze fase kan de behandelings frequentie verder afgebouwd worden. Dit is het stadium is waarin de training vaak weer opgepakt. Nu helpt de laserbehandeling een terugval te voorkomen en de hernieuwde belasting van het aangedane weefsel beter te verwerken zodat een spoedige terugkeer naar normaal functioneren mogelijk wordt.  Nu wordt vaak maar 1x in de week behandeld.

Indien er overbelasting plaatsvindt tijdens het herstel kan de behandelingsfrequentie tijdelijk verhoogd worden en de aard van de behandeling aangepast, zodat het herstel niet onnodig vertraagd wordt.

 

Vermogen van de laser en effectiviteit van behandeling

In verouderde literatuur wordt vaak  de Third Law of Photobiology geciteerd:  the  Reciprocity Rule en de Bunsen-Roscoe Law. Hierin staat dat het effect van bestraling met licht onafhankelijk is van de intenstiteit en de tijd van de bestraling zolang deze maar niet onderbroken wordt. Kortom: het is alleen de totale dosis licht die het effect veroorzaakt. Reeds in 1992 werden vragen gesteld over de houdbaarheid van deze wet bij laserbehandeling van levende weefsels. Sedertdien zijn vele wetenschappelijke publicaties gevolgd waarin de conclusie was, dat dit deze wet inderdaad niet van toepassing is bij laserbehandeling. Niet de totale dosis blijkt belangrijk te zijn, maar de kracht/intensiteit van het licht en de duur van de bestraling. Hiermee is ook verklaard waarom met vroegere lasers teleurstellende resultaten werden behaald, deze waren vaak max. 50 mW en dus niet krachtig genoeg. Pas sinds enkele jaren zijn GaAlAs lasers op de markt die 500mW of meer leveren. Momenteel worden tientallen artikelen per maand gepubliceerd over lasertherapie waarin de werking en effectiviteit telkens weer worden bevestigd.

De frequentie waarmee laserlicht wordt gepulseerd blijkt bij proefopstelling met cellenculturen soms wel een zeker effect te hebben, maar bij behandeling van patienten blijkt er geen enkele grond te zijn voor claims aangaande specifieke frequenties voor specifieke aandoeningen. In onze praktijk hebben we apparatuur waarbij frequenties ingesteld kunnen worden, maar dit is geen belangrijk onderdeel van het behandelprotocol, mede door het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing ervoor.

Meer informatie kunt u op het internet vinden als u LLLT als zoekterm invoert

Permanente koppeling naar dit artikel: http://steffivanderlaarse.nl/behandeling/laser-therapie/